Default Header Image

Despre Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (INCMS)

Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (INCMS) este o subdiviziune din cadrul USMF „Nicolae Testemitanu”, care are scopul major de a consolida domeniul Cercetării și Inovării în Universitate prin transformarea infrastructurii de cercetare în una contemporana, aptă să servească cercetării știintifice avansate, educației prin cercetare și integrare în rețeaua intemațională de infrastructură pentru cercetare și transfer tehnologic.

Organigrama Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (INCMS).

Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (INCMS) promovează îmbinarea procesului de cercetare cu cel de educație, susține implicarea studenților, rezidenților și a cadrelor didactice tinere în procesul de cercetare și asigură aplicarea criteriilor internaționale de calitate a cercetării în cadrul Universității.

Activitatea de cercetare din cadrul INCMS se desfășoară conform obiectivelor generale trasate în Strategia de fortificare a domeniului Cercetare și Inovare în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru anii 2020-2030 și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de fortificare a domeniului Cercetare și Inovare în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru anii 2020-2030:

Obiectivul general 1. Modernizarea structurii sectorului de cercetare și transformarea sectorului în structură adecvată scopurilor de coordonare a cercetărilor în sănătate din Republica Moldova, de educație prin cercetare, de asigurare a competitivității științifice, de interacțiune cu partenerii naționali și internaționali

Obiectivul general 2. Transformarea infrastructurii de cercetare în una contemporană, capabilă să asigure cercetări științifice avansate, educație prin cercetare și încadrare în rețelele internaționale de infrastructuri pentru cercetare și transfer tehnologic

Obiectivul general 3. Implementarea practică a principiului de instruire prin cercetare

Obiectivul general 4. Internaționalizarea procesului de cercetare în USMF „Nicolae Testemițanu” și implementarea practică a principiilor Științei Deschise

Obiectivul general 5. Fortificarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării realizate în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”

Obiectivul general 6. Sporirea vizibilității cercetărilor realizate la USMF „Nicolae Testemițanu” la nivel național și internațional. Creșterea performanței și vizibilității internaționale a cercetărilor realizate la Universitate ca urmare a promovării imaginii acesteia la nivel internațional

Obiectivul general 7. Sporirea responsabilității cercetătorilor pentru calitatea rezultatelor științifice obținute. Promovarea excelenței în cercetare, integrității academice și eticii în cercetare

Obiectivul general 8. Protecția proprietății intelectuale

Departamentul Cercetare din cadrul INCMS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, ale Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Carta Universitară, Regulamentul intern al Universității, Codul Moral, alte regulamente și ordine ale Universităţii, precum şi în conformitate cu Regulamentul Departamentului Cercetare.