Default Header Image

Direcții strategice de cercetare

DIRECȚII STRATEGICE DE CERCETARE

(Aprobate prin Decizia Senatului nr. 2/8 din 25.02.2021)

 

I. Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratament

Rezultate scontate:

a) justificarea științifică a noilor politici privind factorii de risc ce provoacă cele mai răspîndite boli netransmisibile;

b) argumentarea științifică a abordărilor sistemice de diagnostic;

c) elaborarea, testarea, lansarea metodelor și tehnologiilor noi în diagnosticul și tratamentul maladiilor netransmisibile;

d) elaborarea sistemului de supraveghere a factorilor de risc, monitorizare și evaluare durabilă în vederea elaborării intervențiilor bazate pe dovezi și reducerea mortalității premature;

f) elaborarea bazelor științifice și practice ale creării, menținerii și fortificării sănătății psihice.

 

II. Bolile transmisibile - măsuri de control și răspuns, diagnostic și tratament

Rezultate scontate:

a) elaborarea de soluții științifice pentru reducerea mortalității premature cauzate de boli transmisibile;

b) justificarea științifică a soluțiilor de profilaxie și prevenire în raport cu soluțiile centrate pe tratamentul maladiilor specifice;

c) justificarea științifică a măsurilor necesare pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate, tratarea maladiilor și evitarea riscurilor epidemiologice.

 

III. Preparate farmaceutice și nutraceutice

Rezultate scontate:

a) elaborarea de preparate farmaceutice și nutraceutice din materie primă autohtonă;

b) utilizarea surselor naturale existente şi a produselor farmaceutice autohtone în practica medicală;

c) valorificarea potențialului preparatelor farmaceutice autohtone, a vitaminelor și antioxidanților;

d) elaborarea aditivilor alimentari de origine naturală în calitate de mijloace de tratament preventiv.