avize detail

Echipamente pentru Laboratoarele de biologie moleculară, biobancă și echipamente de utilizare generală

Publicat: 10.12.2023
29 - 
mun. Chișinău., bd. Ștefan cel Mare 165, Blocul didactic central, bir.301

Anunț specific de achiziții

Cerere de oferte

Bunuri

(Procesul de licitare cu un singur plic)

 

Țara: Republica Moldova

Instituția:  Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova (PÎSM )                      

 1. Proiect: 6542-MD

Titlul subproiectului: Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

 1. achiziției: Echipamente pentru Laboratoarele de biologie moleculară, biobancă și echipamente de utilizare generală

Ref. Nr.:  MD-USMF-352304-GO-RFB

 

 1. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”.
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în cadrul achiziției de echipament pentru :

            Lotul nr.1. Sistem de analiză prin “microarray”.

            Lotul nr. 2. Sistem pentru prepararea probelor de ADN genomic  în format și flux de lucru compatibil       

            cu sistemul de analiză Microarray.

            Lotul nr. 3. Sistem pentru secventierea acizilor nucleici.

            Lotul nr.4.  Sistem de generare a azotului lichid și păstrare a materialului biologic în azot lichid cu  

          extensii mobile.

            Lotul nr. 5. Sistem de analiză a mersului pentru șobolani și șoareci.

            Lotul nr. 6. Instrument Stereotaxic pentru șoareci și șobolani.

            Lotul  nr.7  Utilaj pentru pregătirea reagențiilor și mediilor

         

 1. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova  invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea  echipamentului pentru Laboratoarele de biologie moleculară, biobancă și echipamente de utilizare generală
 1. Achiziția se va desfășura prin procedura de licitație națională utilizând o cerere de ofertă (CDO), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”), și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.
 2. Documentul de achizitie in limba română poate fi obtinut de Ofertanți interesati la depunerea unei cereri scrise la adresa de email: snejana.balan@usmf.md, gratis. Documentul în format electronic va fi trimis prin email de către Autoritatea contractantă – Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 165, snejana.balan@usmf.md.
 3. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa – Republica Moldova, mun. Chișinău., bd. Ștefan cel Mare 165, bir. 301  până la data  de 01.08.2023 15:00. 

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa – mun. Chișinău., bd. Ștefan cel Mare 165, bir.220  data  de 01.08.2023 ora  la 15:00
 2. Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o "Declarația de garanție a ofertelor".
 3. Adresa menționată mai sus, în punctul 5,6 este: Republica Moldova, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 165 MD 2004, of. 220, snejana.balan@usmf.md,  tel:022-205-395

 

SOCIAL MEDIA

Comentarii