avize detail

Apel deschis pentru propuneri de proiecte în știință și tehnologie, 2021

Publicat: 09.12.2023
22 - 
on-line

Organizația pentru Cooperare Europeană în Ştiință și Tehnologie (COST) anunță lansarea apelului pentru propuneri de proiecte pentru 2021, adresat cercetătorilor și inovatorilor cu scopul de a consolida capacitățile pentru abordarea provocărilor științifice, tehnologice și sociale. Data limită pentru prezentarea propunerilor de proiect este 29 octombrie 2021, ora 12:00 (CET).

Propunerile selectate pentru acțiunile COST vor primi un sprijin financiar în valoare de 129 de mii de euro anual. Durata implementării proiectului este de patru ani.

Depunerea proiectelor se efectuează într-o singură etapă. Propunerea de proiect nu poate depăși 15 pagini. Se așteaptă aprobarea a 45 de acțiuni noi, în funcție de limitele bugetare alocate pentru concursul dat.

Formularul de aplicare (anexa tehnică) și Ghidul pentru depunerea propunerilor de proiecte sunt accesibile pe: https://www.cost.eu/funding/how-to-getfunding/documents-and-guidelines.

Propunerile trebuie să fie expediate on-line, prin platforma e-COST (https://e-services.cost.eu/user/login), în prealabil fiind necesară înregistrarea și crearea contului electronic. Pentru informații suplimentare, aplicanții pot contacta coordonatorul național COST (CNC) - www.cost.eu/cnc

COST își pune în aplicare misiunea prin finanțarea rețelelor ascendente, bazate pe excelență, deschise și incluzive în scopuri pașnice în toate domeniile științei și tehnologiei, pentru a contribui la reducerea decalajului dintre știință, politică și societate. Pentru a-și îndeplini misiunea, COST a identificat trei priorități strategice: promovarea și răspândirea excelenței, încurajarea cercetării interdisciplinare pentru științe avansate și împuternicirea și reținerea tinerilor cercetători și inovatori. 

COST încurajează și promovează abordări trans-, multi- și interdisciplinare de către rețeaua compusă din organizațiile din domeniul cercetării și inovării: universitățile, centrele de cercetare, companii inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii, precum și alți actori relevanți.

COST nu finanțează cercetarea propriu-zisă, ci sprijină rețeaua prin diferite instrumente de genul: întâlniri, misiuni științifice pe termen scurt, școli de formare și activități de diseminare ce fac parte din acțiunile COST.

Propunerile pentru o acțiune COST trebuie să reprezinte o rețea compusă din aplicanți din cel puțin șapte țări-membre COST (https://www.cost.eu/who-we-are/members/), dintre care un număr minim va fi reprezentat din țările vizate pentru incluzivitate de către COST (ITC): Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Croația, Ungaria, Lituania, Letonia, Luxemburg, Malta, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Republica Serbia și Turcia.

Informația despre apel este disponibilă pe: https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2020/12/COST_OC-2021-1_Announcement.pdf 

SOCIAL MEDIA

Comentarii