Default Header Image

Informații despre proiecte

 
 Despre DiaMed
  • DiaMed -  Rețeaua diasporei medicale a Republicii Moldova, a fost creată în scopul formării unui spațiu virtual de dialog și colaborare a cercetătorilor din domeniul științelor medicale și cadrelor medicale – absolvenți ai Alma Mater, indiferent de țara unde aceștia activează și locuiesc.
  • DiaMed este parte a Strategiei de fortificare a domeniului cercetării și inovării la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru perioada 2020-2030, fiind oficial lansată în 2021.
  • Mai mulți cercetători și medici originari din Republica Moldova, absolvenți ai universității și-au exprimat susținerea pentru ideea creării platformei. Printre aceștia se regăsesc profesorul universitar Grigore Tinică, directorul Institutului de Boli Cardiovasculare „George Georgescu” din Iași, România, doctor honoris causa și profesor asociat al USMF „Nicolae Testemițanu”, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei; profesorul universitar Alexandru Mustea, director al Clinicii de ginecologie și oncologie ginecologică, Spitalul Universitar din Bonn, șef al Centrului național de sarcoame uterine și tumori rare, Germania, doctor honoris causa al USMF „Nicolae Testemițanu”; profesorul universitar Sergiu Groppa, șef al Departamentului de tulburări de mișcare, neurostimulare și imagistică, Clinica Universitară din Mainz, Germania (link la comunicatul de presa).
 
Oportunități de participare

Cu DiaMed, poți contribui de oriunde la dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate de acasă!

  • Prin inițierea colaborărilor între instituțiile educaționale și de cercetare din Republica Moldova și cele în care activați în străinătate, prin medierea semnării acordurilor de colaborare, organizarea programelor de mobilitate pentru studenți și cadrele științifico-didactice. Acest lucru va facilita schimbul de cunoștințe și expertiză și va spori capacitățile și gradul de pregătire a studenților, medicilor rezidenți, cadrelor didactice și ale cercetătorilor din țara noastră.
  • Prin inițierea proiectelor comune cu instituțiile de acasă, finanțate din fonduri europene, bilaterale, internaționale.
  • Prin participarea la activitățile științifice și de instruire desfășurate în Moldova cu scopul de a împărtăși cunoștințe și experiența de succes cu cadrele didactice, cercetătorii și profesioniștii locali din domeniul sănătății (studenți, medici rezidenți, cadre medicale).
  • Prin mentoratul tinerilor cercetători care lucrează asupra tezelor de doctor, inclusiv prin implicarea lor în proiecte de cercetare internaționale sau comune. 
  • Prin colaborarea cu structurile guvernamentale și USMF „Nicolae Testemițanu” pentru a oferi expertiză în procesele de elaborare a politicilor publice în domeniul sănătății, inclusiv expertizarea proiectelor documentelor de politici, fundamentarea unor noi direcții în domeniul cercetării biomedicale, dezvoltarea de programe de formare a resurselor umane etc.
  • Prin valorificarea altor oportunități care țin de activitatea clinică, educațională sau de cercetare în beneficiul populației Republicii Moldova.